MASTERCLASS

Sommelier Masterclass Spain

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om vinlandet Spanien, och vi varvar teoretisk undervisning med ledda vinprovningar och besök till intressanta vingårdar. Kursen erbjuder helpension, så vi fortsätter att lära och diskutera under gemensamma luncher och middagar. Kursdagarna är söndag till fredag. Kursens teoriavsnitt hålls i huvudsak på svenska, vinprovningar och vingårdsbesök på engelska, i något fall på spanska med tolkning till svenska.

Under första teoripasset går vi igenom Spanien och landets viner med en övergripande blick. Vi studerar kartan med fokus på vinregioner, topografi, klimat och jordmån, och tittar på de vanligaste druvorna som odlas i landet och några av de autoktona druvsorterna, deras karaktär och var de finns. Vi går igenom mångfalden av vintyper, och pratar om några regionala specialiteter landet producerar. Vi går igenom Spaniens vinhistoria och hur det ser ut idag i fråga om volym, export och viktiga marknader. Efter lunch besöker vi en vinproducent som jobbar mycket medvetet med sin jordmån och mikroklimat för att få en djupare praktisk förståelse för begreppet "terruño". Dagen avslutas med en provning av resonerande karaktär med druv- och ursprungstypiska viner.

Till sista teoripassen får vi besök av intressanta gästföreläsare som är verksamma inom vinbranschen i Spanien. Under lunchen besöker vi en vinbar i Barcelona, studerar hur deras vinlista är sammansatt och pratar med deras sommelier om hur de väljer sina viner. Under eftermiddagen besöker vi en vinproducent för att lära oss mer om det praktiska arbetet i vingården och vinkällaren. Vi avslutar dagen med en provning med Cava och Sherry. Vi tittar närmare på dessa klassiska vintyper och pratar om traditioner, produktionsmetoder, druvor, jordmån och kombination till mat.

Nästa kurstillfälle: 13-18 november 2018

Följande dag fördjupar vi oss i de olika vindistrikten från norr till söder, framför allt med fokus på traditionella röda och vita viner. Vi gör några djupdykningar i särskilt intressanta appellationer och tittar närmare på förändringar i reglementering och klassificering. Under eftermiddagen besöker vi antingen VITEC, teknologiskt center för vin, eller INCAVI, det katalanska institutet för vin och vinodling. Dagen avslutas med en vinprovning med fokus pâ Vino de Pago och Vi de Finca.

Under sista kursdagen blir det ett teoretiskt och praktiskt prov på vad vi gått igenom under utbildningen. Den praktiska delen består av en blindprovning där deltagaren skriftligt redogör för vinets grundkaraktär, utseende, doft och smak samt en sammanfattande beskrivning utifrån ett provningsprotokoll. Under eftermiddagen besöker vi en vinproducent för en sista praktisk inblick i vinmakarens vardag. Under avslutnings-middagen blir det utdelning av diplom.

Copyright 2017 SommAcademy - Design and photography by DOQ Concepts